Opis

Fundacja Euro Polonia, powstała w roku 2010, jest organizacją non-profit opierającą się na pracy wolontariuszy.

Powstała w celu niesienia pomocy Polakom poza granicami Polski,

W szczególniści realizujemy dwa ważne projekty:  „Opieka nad Polonią” i „Dzieci”

Opieka nad Polonią-pomoc dla Polaków w Holandii, borykających się z problemami adaptacyjnymi i rozwojowymi.

W projekcie „Dzieci” chronimy  prawa  dziecka, pomagamy w odzyskaniu polskich dzieci, zapobiegamy  /uchroniamy przed odebraniem dziecka,ochronimy  prawa dziecka do kontaktu z rodzicami w jezyku ojczystym, pomamy rodzinom w sporze z urzednikami w opiece nad dzieckiem,współpracujemy z holenderskimi organami ds. opieki nad nieletnimi

Kompleksowa  pomoc dla polskich rodzin, szczególnie matek samotnie wychowujące dzieci.

Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym  Holandii i jako jedyna polska fundacja jesteśmy stałym uczestnikiem na Międzynarodowym Festiwalu Kultury w Rijswijku, na którym promujemy Polskę, jej kulturę i tradycje.

Fundacja prowadzi działalność na rzecz wielowymiarowego wsparcia polskiego środowiska, kultywowania polskiej kultury, podtrzymywania polskich tradycji i dbania o dobry wizerunek naszej Ojczyzny, podtrzymywanie tożsamości oraz postaw patriotycznych i społecznych, zwłaszcza młodych Polaków mieszkających w Holandii.

Służy wzmocnieniu pozycji  potencjału rozwojowego, aktywności oraz efektywności funkcjonowania Polaków w Holandii.

Nasze  działania ukierunkowane są  na likwidację i/lub zmniejszenie wykluczenia społecznego oraz barier ograniczających sprawne funkcjonowanie na rynku pracy jak i  w społeczeństwie, korzystanie z należnych praw, przywilejów i świadczeń.

Działalność fundacji możliwa jest tylko i wyłącznie dzięki ofiarności ludzi wrażliwych na los drugiego człowieka.

Lokalizacja
  • No comments yet.
  • Add a review