Opis

Polska Szkoła Parafialna w Den Haag

Polska Szkoła Parafialna w Den Haag zaprasza wszystkie dzieci od 5 do 14 lat. Celem Szkoły jest nauka religii katolickiej i języka polskiego z elementami geografii i historii Polski, oraz zapoznawanie dzieci z kulturą polską. Wspólna nauka wspomaga integrację dzieci polskich oraz dzieci polskiego pochodzenia, mieszkających w Holandii, pozwala poznać i zrozumieć własne dziedzictwo i daje solidne podstawy na przyszłość.

Zajęcia w naszej Szkole Parafialnej odbywają się zazwyczaj 2 razy w miesiącu (z uwzględnieniem wakacji), w soboty w godz.15:45 - 17:30, a zaraz po zajęciach, o godz.18:00 Msza Święta szkolna w kościele na Westeinde 12A, przygotowywana specjalnie dla dzieci. Razem mamy 20 spotkań w ciągu roku szkolnego, szczegółowy plan lekcji znajduje się poniżej.

Adres szkoły:
Polska Szkoła Parafialna w Den Haag
(budynek Het Edith Stein College)
Louis Couperusplein 33
2514 HP Den Haag

tel.: +31 70 326 33 98
e-mail: s.trypuc@onet.eu
informacji udziela i zapisy przyjmuje: ks. proboszcz Sławomir Trypuć

 

 • Zapisy

Zapisy uczniów przyjmowane są od 1 maja do 1 lipca. Formularze zapisu dostępne są w zakrystii po każdej Mszy Świętej, we wszystkich kościołach Parafii (Den Haag, Hillegom, Leiden).

 

 • Początek roku szkolnego i sprawy organizacyjne

Inauguracja roku szkolnego 2022/23 w Szkole Parafialnej w Den Haag odbędzie się w sobotę 3 września o godz.15:45 (w budynku szkoły).

Uczniowie z grup A, B, C1 i C2 zbierają się na zewnątrz szkoły od godz.15:30 przy swojej pani Nauczycielce, z którą o godz.15:40 wchodzą razem do budynku szkoły. Po zajęciach rodzice odbierają dzieci o godz.17:25 w tym samym miejscu na zewnątrz budynku, gdzie była zbiórka przed zajęciami.

Starsi uczniowie, z grup D1, D2, E, F, G, H, I od godz.15:30 wchodzą sami do budynku szkoły i do swoich klas (lokale są oznaczone jak co roku) i kończą zajęcia o godz.17:30.

Listy uczniów będą wywieszone przed wejściem do szkoły (na tablicy ogłoszeń) tylko przed zajęciami we wrześniu.

Sekretariat szkoły znajduje się na I piętrze przed wejściem do części z lokalami klasowymi (do której mają wstęp tylko uczniowie i nauczyciele).

 • Plan zajęć w roku szkolnym 2022 / 2023

Zajęcia w szkole odbywają się w poniżej wymienione soboty z uwzględnieniem wakacji (20 spotkań):

- lekcje religii i języka polskiego - w godz.15:45 - 17:30 (z 15 min. przerwą),

- Msza Św. szkolna (niedzielna) - o godz.18:00

Nieobecność w szkole proszę zgłaszać wcześniej SMS-em u nauczyciela prowadzącego zajęcia.

2022

2023

3

IX

17

IX

1

X

8

X

15

X

5

XI

19

XI

3

XII

17

XII

14

I

28

I

4

II

18

II

11

III

18

III

1

IV

15

IV

13

V

3

VI

17

VI

 • Jasełka - sobota 28 stycznia 2023
 • I Komunia Św. - niedziela 28 maja 2023
 • Rocznica Komunii Św. - sobota 3 czerwca 2023

Opłata za szkołę za cały rok szkolny wynosi 150,-Euro za pierwsze dziecko,  120,-Euro za drugie dziecko, a trzecie i następne dziecko w rodzinie gratis, płatne do 05.11.2022 w sekretariacie szkoły w godz.15:30 - 17:00 w soboty lekcyjne.

Kwota ta obejmuje między innymi opłaty za:

 • podręczniki, zeszyty ćwiczeń, inne materiały do lekcji religii oraz j. polskiego
 • wynajem budynku szkoły i parkingu (parking szkolny jest bezpłatny dla rodziców)
 • sprzątanie szkoły, opłatę za portiera / woźnego
 • administrację
 • wodę, prąd i gaz
Lokalizacja
 • No comments yet.
 • Add a review